Urban Obscura

Urban Obscura

UrbanObscura; ilgili veriler aracılığıyla kentlerin ekolojik, mimari, toplumsal ve kültürel durumu ile değişimini haritalayan interaktif web site, mobil uygulama ve dijital arşivleme projesidir.

 

UrbanObscura; ekolojik, mimari, toplumsal ve kültürel mirasın araştırılması, görsel ve yazılı olarak belgelenmesi, arşivlenmesi ve korunması ilkeleri ekseninde, herkes için her yerden ulaşılabilir olan ve süreklilik içeren, çok katmanlı multimedya süreci olarak tasarlanmıştır.

 

UrbanObscura; haritalama ve arşivleme üzerinden kentlerle ilgili araştırma ve çalışmalar adına dijital multimedya alanı oluşturmakla beraber; yazılmayan tarihin ortaya çıkarılmasını, kentlerin toplumsal ve kültürel yapısının tanıtılmasını, kentlerdeki çevresel etkiler ile yapılara ait farkındalığı arttırmayı hedefler.

 

Kullanıcıların yazılı, görsel, sesli bilgi ve arşivlere kolayca ulaşımını sağlamak ve bu sayede, bilhassa araştırmacı, akademisyen, kültür ve yaratıcı endüstri çalışanları ile meslek profesyonellerine yeni kaynaklar, keşifler ve bakış açıları sunmak, UrbanObscura’nın bir diğer önemli hedefidir.

Amaçları doğrultusunda dijital medya, görsel tasarım, kent tarihi, mimarlık tarihi, kültür tarihi, ekoloji ve ziraat bilimi, yaratıcı endüstriler gibi gerek teknolojik alanda ilerleyen gerekse çeşitli bilim dallarını içeren farklı disiplinlerin iş birliğini esas alan UrbanObscura; mekânsal hafızayı kolektif bir şekilde oluşturup arşivlemek için önemli bir platform sunar.

 

Destekleyenler

TED Üniversitesi / Mimarlık Bölümü

Başkent Üniversitesi / Mimarlık Bölümü

Bilkent Üniversitesi / iletişim ve Tasarım Bölümü

Hacettepe Üniversitesi Sanat ve Mimari Topluluğu

Mimarlar Derneği 1927

Ersa Mobilya

Galeri Siyah Beyaz

Ayaspaşa Güzelleştirme Derneği

Cihangir Güzelleştirme Derneği

Etkinlikler

 • HÜTKAM (Hacettepe Üniversitesi Tarihi ve Kültürel Mirası Araştırma Merkezi) Kültürel Bellek Sempozyumu, UrbanObscura Sunumu, 03.11.2017
 • SALT ULUS, Toplumsal Hafızanın Açık Kaynağı, Panel, 17.12.2017
 • İZMİR AKDENİZ AKADEMİSİ İZMİRKÜLTÜR PLATFORMU GİRİŞİMİ UrbanObscura Sunumu, 14.05.2017
 • MİMARLAR DERNEĞİ 1927 – GALERİ SİYAH BEYAZ, UrbanObscura – KENTLER: DEĞİŞEN ROTALAR DEĞİŞEN HARİTALAR Sergisi, 9 Haziran – 3 Temmuz 2017
 • PECHAKUCHA ANKARA, UrbanObscura Sunumu, 17.06.2017
 • SALT ANKARA, Kentlerin Dijitalleştirilmesi, Konuşma, 28.04.2018
 • 6x6x6 İZMİR, UrbanObscura Sunumu, 05.08.2019
 • KIRAATHANE İSTANBUL EDEBİYAT EVİ, Dijital Alanda Kent Hafızası, Konuşma, 23.09.2019

Ekip

 • Ayşin Zoe Güneş – Kurucu & Yönetim Direktörü
 • Çağdaş Delen – Yüksek Mimar / Proje Yöneticisi
 • Onur Karaduman – Yüksek Mimar / Dijital Operasyonlar Direktörü
 • Ali Tunç – Yüksek Harita Mühendisi / Dijital Haritalama Direktörü
 • Tunca Beril Başaran – Şehir Plancısı / Araştırmacı
 • Dora Selin Salman – Şehir Plancısı / Araştırmacı
 • Barry Ballinger – Mimar / Araştırmacı
 • Irmak Hakman – Yazılım Mühendisi
 • Cenk Gültekin – Yazılım Geliştirici
 • Tolga Görgün – Görsel Tasarım