Project Description

UrbanObscura ekibinin içinde yer aldığı ve yürüttüğü proje örnekleri:

Ankara İstiklal (Yahudi) Mahallesi

Günümüzde İstiklal Mahallesi adıyla bilinen, geçmişte Ankara’daki Yahudi toplumunun yaşadığı mahalle üzerinde yapılmış kentsel bellek araştırmaları ile ilgili bilgilerin dijital olarak haritalanması ve arşivlenmesi projesidir.  Proje doğrultusunda, kültürel incelemeler, sözlü ve yazılı tarih araştırmaları ile arşiv tarama ve dijitalleştirme çalışmaları yapılmaktadır.

  Y1. Kentsel Ögeler Haritası
  Y2. Ses Haritası
Y3. Renk Haritası