Project Description

UrbanObscura ekibinin içinde yer aldığı ve yürüttüğü proje örnekleri:

Coğrafi Bilgi Sistemleri, Dijital Kent Altyapı Arşivi

ABD’nin California Eyaletinde, kentsel bölgelerin su, enerji ve ekosistem üçlüsündeki karakteristiklerini dijital olarak arşivleyen ve bir coğrafi bilgi sistemi (GIS) havuzu kurmayı amaçlayan web sitesi projesidir

C1. Yapı Çevresi Su Tüketim Alanları
C2. Bina Ölçeğinde Su Tüketimleri