Project Description

UrbanObscura ekibinin içinde yer aldığı ve yürüttüğü proje örnekleri:

Los Angeles 2050

University of California: Los Angeles bünyesinde yürütülen “2050 Sürdürülebilir Şehir Los Angeles” isimli projede, enerji, su ve ekosistem başlıkları altında dijital haritalama ve araştırmalar yapılmıştır. Dönemin ABD Başkanı Barack Obama’nın desteğini alan, “Grand Challenges” altında yayınlanan proje Los Angeles Şehri Belediyesi ve California Eyaletine teslim edilmiştir. UrbanObscura ekibinden Çağdaş Delen’in de içinde yer aldığı projenin amacı, pilot şehir Los Angeles’ın önümüzdeki 35 yıl içinde sürdürülebilir bir akıllı şehir olması için gerekli hedefleri dört ana başlıkta listelemektir. Proje çıktısı, 2 kitap ve GIS harita arşivi şeklinde somutlaşmıştır.

S1. Su Kaynakları ve Dağıtımı Akış Çizelgesi – Su Arz Talep İlişkisi
S2. Su Kanalları, Hidrolojik Sahalar, Yer altı Su Kaynakları, Hidrolojik Akışlar
T1. Ekosistem Kullanım Çizelgesi – Şehir Ölçeğinde Toprak Kullanım Çeşitleri
S4. İlçelerde Kişi Başına Tüketilen Su, Toplam Tüketimler, Peyzaj Alanları, Su Sağlayıcı Firmalar
S3. Yağış Sıklığı, Sel Suyu Toplama Sahaları, Su Depolama Altyapı Bölgeleri
T2. Sit Bölgeleri, Devlet Kurumuna Göre Korunmuş Bölge Çeşitleri, Toprak Kullanımı, İklim