Project Description

UrbanObscura ekibinin içinde yer aldığı ve yürüttüğü proje örnekleri:

Wilshire Koridoru Sürdürülebilir Hat Analizi

ABD’nin California Eyaletinde, Wilshire Bulvarı üzerinde yapı çevresinin sürdürülebilirlik teması altında incelenmesi ve bölgenin sürdürülebilir akıllı şehir planlamalarında yeni belediye politikaları üretimini kapsayan bir projedir. Proje çıktısı kitap, GIS haritaları ve Los Angeles Times’ta yayınlanan makale şeklinde somutlaşmıştır.

W1. Kentsel Koridor Su, Enerji, Ekosistem, Yapı Çevresi Analizleri
W2. Kişi başına düşen su tüketimleri ve gelecek öngörüleri, Bina tipolojilerine göre tüketim